Hikmetli Sözler

İbrahim bin Edhem Hazretlerinden Hikmetli Sözler

İbrahim bin Edhem Hazretlerinden Hikmetli Sözler
İbrahim bin Edhem Hazretlerinden Hikmetli Sözler

Kemale erenler, ancak midelerine gireni kontrol etmekle kemale erdiler.

Konuşmak, ahmak insanın budalalığını, akıllı ve işini bilen insanın beceriksizliğini ortaya koyar.

Helal lokma için çalışmak geceleri ibadet edip gündüzleri oruç tutmaktan faziletlidir.

Kul Hakk’a itaat edince, bütün âlem ona hizmet eder.

Bir kulun Lokmasını helâlden temin edebilmek için uğraşması, geceleri ibadet edip gündüzleri oruç tutmasındır evladır. Çünkü her şeyin başı helal lokmadır.

Sevgilinin kızdığı şeyleri sevmek sevginin alameti değildir. Mevlâmız dünyayı yerdi, bizler ise methettik. O buğzetti, biz ise sevdik.

Kardeşine oruçlu olup olmadığını sorma. Çünkü oruçluyum derse nefsi bundan hoşnut olur. Oruçlu değilim derse bu kez nefsi üzülür ki her ikisi de riyakârlık belirtisidir.

Kim nefsini hevâsına tâbi olmaktan engellerse dünyanın belalarından selâmette olur, eziyetlerden korunur.

Allah’a dost olmak istersen dünyaya ve ahirete rağbet etme. İzzet ve celal sahibi Allah’a yönel, O’ndan başkasının sevgisini kalbinden uzak tut.

İbrahim bin Edhem (k.s)


Hikmetli Sözler
İbrahim bin Edhem Hazretleri (k.s)

Bir Yorum Yaz