Hikmetli Sözler

Hasan-ı Basrî’den Hikmetli Sözler

Hasan-ı Basrî’den Hikmetli Sözler… Tam adı el-Hasan ibn Ebi’l Hasan el-Basrî’dir. 642 yılında Basra’da dünya gelmiş, miladi 728, hicri 5 Receb 110 Cuma gününde ahirete intikal etmiştir.

Hasan-ı Basrî (k.s) Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) hanımı olan Ümmü Seleme Hazretlerinin (r.a) kardeşinden doğmuş ve Ümmü Seleme’den süt emmiştir.

Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) bizzat duasına mazhar olmuş Hasan-ı Basrî Hazretlerinin (k.s) hikmetli sözleri…

Hasan-ı Basrî'den Hikmetli Sözler

Fakirlik, hastalık ve ölüm olmasaydı, insanoğlunun kibirden başı eğilmez olurdu.


Hasan-ı Basrî'den Hikmetli Sözler

Ey âdemoğlu!
Ecelinin peşinden nasıl ilerlediğini görseydin emellerinin seni nasıl aldattığına kızardın.


Sonsuz olan cennet, dünyada yapılan birkaç günlük amelin değil, halis bir niyetle yapılanların karşılığıdır.


hasan basri sözleri

İnsanların çokluğuna aldanma, sen yalnız ölecek, kabre yalnız girecek, kabirden yalnız kalkacak ve hesabını yalnız vereceksin.


Kim parayı sever ve aziz görürse Allah Teâlâ onu zelil eder.

Kim olursa olsun, gördüğün her şahsı kendinden faziletli bil.

İnsanın cemaat içinde nefsini kötülemesi kendini övmek sayılır.

Tevekkül ve kanaat edip haline razı olana dünyalık şeyler istemeden gelir.

Şu dünyayı bir emanet olarak görüp zamanı gelince onu sahibine iade ederek dünyadan yüksüz ve günahsız olarak göçüp gidenlere Allah Teâlâ rahmet eylesin.

Çocuğunda sevmediğin bir hal görüyorsan, o hal senin arzu ettiğindir, kendini düzelt.

Bir kişinin düşmanlığına karşılık bin kişin dostluğu dahi verilse alma.

Dünyayı arayıp ahireti bulanı hiç görmedik, ama ahireti arayıp dünyayı bulanı çok gördük.

Din alimi odur ki dünyaya karşı hırslı olmaya, zahid ola. Günahlarını idrak basireti kendinde buluna. Rabb’ine ibadette devamlı ola.

Gıybet müminin dinini kangrenin vücudu yiyip bitirmesinden daha çabuk bitirir.

Bir kimsenin malını nereden kazandığını öğrenmek istiyorsanız, onu nereye harcadığına bakınız.

Hikmet ehli kimselerin dili kalbini takip eder. Bir söz söylemek istediğinde önce kalbine yönelir. Söz hayır ise konuşur, yoksa susar.

Hasan-ı Basrî (k.s)


Hasan-ı Basrî’den Hikmetli Sözler

Hikmetli Sözler
Hasan-ı Basrî (k.s)

Bir Yorum Yaz