Hikmetli Sözler

Bâyezid-i Bistâmî’den Hikmetli Sözler

Bâyezid-i Bistâmî’den Hikmetli Sözler… Tam adı Ebu Yezid Tayfur bin İsa bin Şuruşan’dır. 700’lü yılların sonlarında ya da 800’lü yılların başlarında (tam olarak bilinmemektedir) Hz. Ömer (r.a) döneminde fethedilen Hazar denizi kıyısında yer alan Bistâm şehrinde dünyaya gelmiştir. 231 veya 261 (miladi 874) senesinde Şabân-ı Şerîf’in onbeşinci günü Bistâm’da vefât etti. Hanefî mezhebinden idi.

Bâyezid-i Bistâmî Hazretlerinin (k.s) Türbesi Hatay’ın Kırıkhan ilçesindedir.

Evliyanın büyüklerinden Bâyezid-i Bistâmî Hazretlerinden hikmetli sözler…

Bâyezid-i Bistâmî'den Hikmetli Sözler

Tasavvuf ehli bulut gibidir, her şeyi gölgelendirir. Yağmur gibidir, herşeyi sular. Her insanın ağırlığını yüklenir, onlara iyilikte bulunur.


İman sahibine Cenâb-ı Hakk’ın onun yaptığı amele ihtiyacı olmadığını bilmesi kâfidir.

Dilini, Allah Teâlâ’nın ismini anmaktan, başka işlerle uğraşmaktan ve başka şeyler konuşmaktan koru.

Bu kadar zahmet ve meşakkate, sıkıntıya katlanarak aradığımı annemin rızasını almakta buldum. Çok basit gibi gelen anne rızası, bütün işlerin evvelinde lazımdır.

Arif kişi, uyanıklığında da rüyasında da Allah’tan başkasını görmez. Allah’tan başkasının emir ve arzusuna uymaz. Kalbiyle Allah’tan başkasına bakmaz.

Bir kimsenin Hakk’ı sevmesinin alameti, kendisine şu üç meziyetin verilmiş olmasıdır: Deniz gibi cömertlik, güneş gibi şefkat ve yeryüzü gibi tevazu.

Muhabbet, kendi yaptığın çok iyiliği az, dostunun yaptığı az iyiliği çok görmendir.


Bâyezid-i Bistâmî'den Hikmetli Sözler

Yaptığı ibadet ve taatlere bakıp kendini beğenmek, o ibadeti hiç yapmamak günahından bin kat daha fenadır.


On sekiz bin alemde, kişinin kendi nefsinden daha iğrenç bir nefis olduğunu düşünmesi kibirdir.

Hevâ ve hevesi terketmenin lüzumuna kani olan Hakk’a erer.

Allah Teâlâ’nın velileri O’nun huzurunda özel olarak saklanan gelinler gibidir. Bu gelinleri ancak o has daireye girenler görebilir.

Ya Rabbi! Sana kavuşmak nasıl mümkün olur? diye dua ettim. Bir nida geldi: “Nefsini üç talakla boşa!”

Hak ve hukuka riayet et. İbadetten ayrılma. Güzel ahlaklı, merhamet sahibi ve yumuşak ol. Allah Teâlâ’yı unutturacak her şeyden uzak dur ve onlara kapılma.

Kendini müslümanların en kötüsü kabul etmeyen kişi kibirli sayılır.

Yaptığı ibadet ve taatlere bakıp kendini beğenmek, o ibadeti hiç yapmamak günahından bin kat daha fenadır.

Veli, Allah’ın emir ve yasakları altında sabreden kimsedir.


Bâyezid-i Bistâmî’den Hikmetli Sözler

Hikmetli Sözler
— Bâyezid-i Bistâmî (k.s)

Bir Yorum Yaz