Hikmetli Sözler

Seyyid Abdulkadir Geylani’den Hikmetli Sözler

Seyyid Abdulkadir Geylani’den Hikmetli Sözler… Büyük İslâm alimlerinden ve evliyanın en meşhûrlarından. Künyesi Ebû Muhammed’dir. Muhyiddin, Gavs-ûl-a’zam, Kutb-i Rabbâni, Sultan-ı evliyâ, Kutb-î a’zam, Bâz-ül-Eşheb gibi lakabları vardır. Hicri 470 (miladi 1077) senesinde İran’ın Geylân şehrinde doğdu. Bu sebeple de Geylânî denilmiştir. 561’de (miladi 17 Temmuz 1166) 91 yaşında iken Bağdat’ta vefat etti.

Seyyid Abdulkadir Geylani’den Hikmetli Sözler…

Seyyid Abdulkadir Geylani'den Hikmetli Sözler

İmanı kuvvetli olanın imtihanı ağır olur.


Başkasının kısmetine haset etmek en büyük cahilliktir. Senin kısmetin başkasına, başkasının kısmeti sana geçmez.


Doğruluk ve kalp temizliği olmadan hiçbir insan Allah’a yaklaşamaz.


Başına gelen marazlar, sıkıntılı haller senin için bir temizleyicidir. Onlar seni temizleyecek ve sen Hakk’a yakınlık sağlayacaksın.

İhlâs, seni insanların görüp bilmesine önem vermeyip Allah Teâlâ’nun görüp bilmesine önem vermektir.

Müminin âdeti önce düşünüp sonra konuşmaktır. Münafık ise önce konuşur, sonra düşünür.

Zamanını önce ahireti elde etmek için sarfet. Geri kalan vaktinde de geçimini temin için harca.

Ben istiyorum fakat Allah vermiyor, bundan sonra istemeyeceğim deme. Duaya devam et. İstediğini vermezse ona karşılık razı ve memnun olacağın başka bir hal verir.

Nefsinden gelen istekleri kabul edip kendine zulmetme. İpini onun eline verme. Yoksa dünya ve ahiretini zarara sokarsın.

Bir kişi, Kur’an ve Sünnet’e göre sevimli ise sen de onu sev, kötü ise sen de kötü gör.

Nefsine dizgin vur ve bin. Aksi halde o sana biner.

Ey zavallı! Sana fayda vermeyen şeyler hakkında konuşmayı bırak. Dünya ve ahirette sana fayda verecek işlerle uğraş. Kalbinden dünya düşüncelerini çıkar.

Zenginlerle sohbetin onlara değer vermeyerek, fakirlerle sohbetin ise kendine değer vermeyerek olsun.

İnsanlara gösteriş için, onların rızalarını almak için amel yapıp, sonra da bunu Allah Teâlâ’nın kabul etmesini istemek yakışır mı?

Kalp dünya arzularından birine bağlı kaldığı müddetçe ahireti sevmiş olamaz.

İnanmayan bir gönül içinde kuş bulunmayan kafese benzer.

Sağlam bir kalp tevhit, tevekkül, yakîn, tevfik, ilim, iman ve kurbiyet ile dolar.

Abdulkadir Geylani Sözleri

Allah’ın kitabına hürmet ediniz. Onunla edepleniniz, onunla ahlaklanınız.


Seyyid Abdulkadir Geylani’den Hikmetli Sözler

Hikmetli Sözler
Abdulkadir Geylani (k.s)

Bir Yorum Yaz