Hikmetli Sözler Özlü Sözler

Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinden Hikmetli Sözler

Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinden Hikmetli Sözler

Erzurumlu brahim Hakkı Hazretleri (kuddise sırruhu) 1703’te Erzurum – Hasankale’de doğdu, 1780 tarihinde Siirt-Tillo’da âhirete yürüdü. Hizmet hayatını daha çok Tillo’da geçirdi. Fakîrullah Hazretlerinden (kuddise sırruhu) mânâ dersi aldı ve intisap etti. Sultan I. Mahmud Han zamanında başkent İstanbul’a geldi, saray kütüphanesinde ilmî araştırmalarda bulundu.

En meşhur eseri, bir yerde bütün eserlerinin içinde bulunduğu Mârifetnâme‘dir. Bu kitapta eski ve yeni bilgileri kaynaştırmaya çalıştı. Öyle ki Mârifetnâme, zamanının en kapsamlı ansiklopedisi özelliğini taşımaktadır.

Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinden Hikmetli Sözler:

Konuşursan doğru konuş. Doğruluk keramettir. Yalan aşağılıktır. Kurtuluş doğruluktadır.

Kötü ahlâktan kurtulmanın en kalıcı yolu, ilk önce kalbi uzun emelli olmak, aceleci olmak, haset etmek ve kibirli olmaktan arındırmaktır.

Erzurumlu İbrahim Hakkı (k.s)


Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinden Hikmetli Sözler

Hikmetli Sözler
Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri (kûddise sırruhu)

Bir Yorum Yaz