Hikmetli Sözler

Veysel Karânî Hazretlerinden Hikmetli Sözler

Veysel Karânî Hazretlerinden Hikmetli Sözler… Tabiînin büyüklerinden. İsmi Üveys bin Âmir Karânî (doğumu 555-560 yılları arası, Karân, Yemen – vefatı 657 Sıffin, Rakka, Suriye)

Peygamber Efendimiz’i (s.a.v) baş gözü ile görmeden O’na aşık olan, O’nun aşkı ile yanıp tutuşan; Peygamber Efendiimiz (s.a.v) tarafından “Üveys-i Karânî ihsân ve iyilikte tabiînin hayırlısıdır” buyurulan, tabiînin büyüklerinden olduğu hadîs-i şerîf ile sabit olan, Habibullah’ın (a.s.m) hırkasına layık görülen Karânlî Üveys’ten (r.a) hikmetli sözler.

Veysel Karânî Hazretlerinden Hikmetli Sözler

Günahın küçüğüne bakma!
Kendisine karşı günah işlediğin zatın büyüklüğüne bak.


Yâ Rabbi! Çok uyuyan gözden, çok yiyen karından sana sığınırım.

Ey insan bu fâni hayatta Allah korkusunu kalbinden çıkarma! Kurtuluş çaresi O’na itaattedir.

Resûlullah’ın (s.a.v) medfûn bulunduğu bir beldede benim için yaşamanın tadı olmaz.

Yüksekliği aradım, tevâzuda buldum.
Başkanlık aradım, halka nasihatta buldum.
Neseb aradım, takvâda buldum.
Şeref aradım, kanâatte buldum.
Rahatlık aradım, zühdde buldum.
Zenginlik aradım, tevekkülde buldum.

Allahü teâlâyı tanıyana hiçbir şey gizli kalmaz.

Veysel Karâni Hazretlerinin (k.s) Hayatından Anekdotlar

Rebî’ bin Haysem anlatır: Üveysi görmeğe gittim. Sabah namazında idi. Bitirdi, tesbihlerin sonuna kadar bekleyeyim dedim. Kuşluğa kadar kalkmadı. Kalktı kuşluk namazı kıldı. Öğle oldu, öğleyi kıldı. Velhasıl üç gün namazdan kalkıp, dışarı çıkmadı. Yemedi, uyumadı. Dördüncü gece O’na kulak verdim. Gözüne uyku gelmişti. Derhal münâcaâta başladı ve: “Yâ Rabbi, çok uyuyan gözden, çok yiyen karından sana sığınırım” dedi. Bana bu yeter dedim ve halini bozmadan kalkıp gittim.

    Bir zât, Veysel Karânî’yi ziyârete gitti. Ona hitaben: Ey Allahû Teâlâ’nın sevgili kulu. Bana bir nasihatta bulun? dedi Veysel Karâni hazretleri: “Allahû Teâlâ’yı bilir misin?” Evet bilirim, “Öyle ise, Allahû Teâlâ’dan gayri şeyleri bilme. Bu yetişir.”

    Yâ Üveys, bir nasihat daha söyle! “Allahû Teâlâ seni bilir mi?” Evet bilir, “Öyle ise, Allah’tan gayrisi seni bilmesin. Allahû Teâlâ’nın bilmesi senin için kâfidir.”


Veysel Karânî Hazretlerinden Hikmetli Sözler

Hikmetli Sözler
Veysel Karânî (k.s)

Bir Yorum Yaz