Tarihte Bugün

8 Şubat

8 Şubat - Tarihte Bugün

8 Şubat

Kız Öğretmen Okulu Dârülmuallimât’ın açılması (1870).

İstanbul’da Sultanahmet semtinde bir konakta açılan okul, Dârülmuallimât adıyla eğitime başladı. Tanzimat süresince de tek bir okul olarak kaldı. İlk kız öğretmen okulu, Dârülmuallimât-ı Sıbyan ve Dârülmuallimât-ı Rüştiye bölümlerinden meydana geliyordu.


Antep’e “gazi” ünvanının verilmesi (1921).

Kurtuluş Savaşı’nda destansı bir mücadele örneği gösteren Antep’e, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce “Gazi” unvanı verildi.


8 Şubat
Tarihte Bugün

Bir Yorum Yaz