Dua

Seyyid Abdulkadir Geylani Hazretleri’nin Esmaü’l Hüsna ile Münacatı

Seyyid Abdulkadir Geylani Hazretleri’nin Esmaü’l Hüsna ile Münacatı

Ey Allah’tan izzet ve yücelik hazinesine ulaşmak isteyen talip, O’nun (c.c) yüce isimleriyle dua ve münacatta bulun. Abdest alıp seni Allah’a ulaştıracak 2 rekât namaz kıldıktan sonra tevazu ve kırık bir kalple de ki:

  “Allahım, Esmaü’l Hüsna hakkı için senden hemen yardımını dilerim.”

  el-Hâlık
  Yaratan, yoktan var eden. Ey bütün mahlukatı yoktan var edip yaratan Hâlık Allah’ım! Beni bütün şerlerden uzaklaştır, muhafaza eyle.

  el-Bâri
  Her şeyin aza ve cihazını birbirine uygun yaratan.
  Ey eşyayı emsalsiz yaratan, icat edip var eden Bâri Allah’ım! Fazlını, keremini ve nimetlerini bizlere ihsan eyle.

  el-Musavvir
  Tasvir eden, her şeye bir şekil ve hususiyet veren.
  Ey her şeye dilediği şeklinde suret ve şekil veren Musavvir Allah’ım! Suretimi güzelleştirdiğin gibi, siretimi de güzel eyle.

  el-Gaffâr
  Kullarının günahını örten, günahlarını bağışlayan.
  Ey kulların günahlarını bağışlayan mağfireti çok Gaffâr Allah’ım! Günahlarımı bağışla ve tövbemi kabul eyle.

  el-Kahhâr
  Her şeye, her istediğini yapacak surette galip ve hakim.
  Ey bütün güçleri yenen, isyankarları kahreden, mağlup eden Kahhâr Allah’ım! Şeytanımı mağlup ederek, kahreyle.

  el-Vehhâb
  Çok fazla ihsan eden, çeşit çeşit nimetleri daima bağışlayan.
  Ey nimetlerini karşılıksız veren, bağışta bulunan Vehhâb Allah’ım! Bana bağışta bulunarak ilim ve hikmeti ihsan eyle.

  er-Rezzâk
  Bütün mahlukatın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan.
  Ey mahlukata ve kullarına ihtiyacları olan rızkı veren Rezzâk Allah’ım! Bana kolaylıkla helal rızık ihsan eyle.

  el-Fettâh
  Her türlü müşkülleri açan ve kolaylaştıran, darlıktan kurtaran.
  Ey kullarına rahmet, hayır, ilim, rızık ve sır kapılarını açan Fettâh Allah’ım! Basiretimi aç ve hayır kapılarının açılmasını ihsan eyle.

  el-Âlim
  Her şeyi bilen, ilmi ezeli ve ebedi olan.
  Ey her şeyin başını ve sonunu, açık ve gizlisini hakkıyla bilen Âlim Allah’ım! İlimle şereflendirerek faziletleri ihsan eyle.

  el-Kâbıd
  Dilediğine darlık veren, sıkan, daraltan.
  Ey dilediğinin nefsini, rızkını ve feyzini alan ve tutan, sıkan ve daraltan Kâbıd Allah’ım! Her inatçının kalbini ve göğsünü daraltarak din ve din ehline saldırmasını engelle.

  Allah’ım, senin en güzel isimlerinle münacatta bulundum.
  Allah’ım büyük ayetlerini vesile ederek yalvardım.
  Allah’ım bu güzel isimlerinin faziletini senden dilerim.
  Allah’ım bu isimlerin hakkı için Senden kemalat dilerim.
  Allah’ım isteğime rızanla karşılık ver.
  Yaşadığım zaman dilimi içinde beni koru.

(Amin)


Seyyid Abdulkadir Geylani Hazretleri’nin Esmaü’l Hüsna ile Münacatı

1. Bölüm

Seyyid Abdulkadir Geylani’den Hikmetli Sözler

Bir Yorum Yaz