İlahi

Fatih Koca – Bayram Edelim

Fatih Koca – Bayram Edelim İlahisi

Şarâb-ı aşkını nûş ettir yâ Rab
İçelim imânla bayrâm edelim (Allah Allah).
İrci’î hitâbın gûş ettir yâ Rab
Göçelim îmânla bayrâm edelim (Allah Allah).

Aşkî’ye bezl eyle sen dîdârını
Lutfunla sevindir ben dildârını (Allah Allah).
Firdevs-i âşiyân eyle dârını
Açalım ihvânla bayrâm edelim (Allah Allah).

Aşkî


Fatih Koca – Bayram Edelim İlahisi
Güfte: Muzaffer Ozak (Aşkî)
Beste: Hakan Alvan
Seslendiren: Fatih Koca

Bir Yorum Yaz