İlahi

Hak Emrini Eda Ettik – Halil Necipoğlu

Hak Emrini Eda Ettik – Halil Necipoğlu

Hak Emrini Eda Ettik (Şehr-i Ramazân Elvedâ) ilahisi

Hakk emrini ettik edâ
Nefsimizi kıldık fedâ
Kavuştursun bizi Hudâ
Şehr-i Ramazân elvedâ
Ey mâh-ı gufrân elvedâ

Oruç mü’minin baş tâcı
Dertli gönüller ilâcı
Firkatinse gâyet acı
Şehr-i Ramazân elvedâ
Ey mâh-ı gufrân elvedâ

Gündüzleri sâim olduk
Geceleri kâim olduk
Hakk rahmetin dâim bulduk
Şehr-i Ramazân elvedâ
Ey mâh-ı gufrân elvedâ

Mü’mine tâ’at ülfettir
Münâfıka da külfettir
Oruç ne büyük devlettir
Şehr-i Ramazân elvedâ’
Ey mâh-ı gufrân elvedâ’

Mescidlere hep nûr indi
Melekler bile sevindi
Şeytân hasedle yerindi
Şehr-i Ramazân elvedâ
Ey mâh-ı gufrân elvedâ

On bir ayın sultânısın
Mü’minlerin burhânısın
Mücrimlerin amânısın
Şehr-i Ramazân elvedâ
Ey mâh-ı gufrân elvedâ

İhsânısın bize Hakk’ın
Şikâyet eyleme sakın
Gönüller yaktı firâkın
Şehr-i Ramazân elvedâ
Ey mâh-ı gufrân elvedâ

Mü’min şefâ’atin özler
Hasretinle solar yüzler
Ehl-i îmân yolun gözler
Şehr-i Ramazân elvedâ
Ey mâh-ı gufrân el-vedâ

Gafletimiz ma’zûr olsun
Günâhımız mağfûr olsun
Îmânımız ma’mûr olsun
Şehr-i Ramazân elvedâ
Ey mâh-ı gufrân elvedâ

Aşkî’nin budur niyâzı
Ki olasın ondan râzı
Bağışla gel çâre-sâzı
Şehr-i Ramazân elvedâ
Ey mâh-ı gufrân elvedâ

 
Muzaffer Ozak


Hak Emrini Eda Ettik – Halil Necipoğlu

Güfte: Süleyman Muzaffer Ozak (Aşkî)
Beste: Mustafa Hakan Alvan
Seslendiren: Halil Necipoğlu
Albüm:
Yapım: TRT Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması

Bir Yorum Yaz