İlahi

Ne Devlettir – Grup Vefa

Ne Devlettir – Grup Vefa

Ne devlettir bazâr-ı aşk kurulmuş
Giren bu bazâra merdâneler var

Gönüller zikr-i Hakk ile nur olmuş
İçerler bâde-i rûhâneler var

Severler Hazret-i Hakk’ı gönülden
Zâkirlerden güzel güldâneler var

Tecellî-hânedir halka-yı tevhid
Nazargâh-ı Hüdâ dilhâneler var

Hidayet şem’i yanmışdır ezelden
O şem’a nice bin pervâneler var

Muvahhidler alur feyz-i Hüda’dan
Olur ma’mur nice virâneler var

Gönül mekteb-i irfânda okur ders
Bu şehr-i ışkda çok dershâneler var

Cihân şîr-i Hüdâ’dan hâli olmaz
Gedâlar sahibi şâhâneler var

Ayırma Lütfî göz Dergâh-ı Hakk’dan
Bu divânda yine divâneler var


Ne Devlettir – Grup Vefa

Şiir/Güfte: Alvarlı Efe Hazretleri (k.s)
Beste: Anonim
Seslendiren: Grup Vefa

Grup Vefa’nın (Vefa İlahi Grubu) Bazar-ı Aşk albümünün ilk ilahisi…

Bir Yorum Yaz