Naat

Şefaat Ya Kerim (Yavuz Sultan Selim Han) – Grup Hanedan

Şefaat Ya Kerim (Yavuz Sultan Selim Han) – Grup Hanedan

Ey cemal-i Nur-i çeşm-i evliya
El-meded ey ma’den-i nur-i Huda
Hak-i payi tutiya-yı asfiya
El meded ey ma’den-i Nur-i Huda

Kimse sensiz bulamaz Hakk’a vusül
Feyz-i lutfunla olur merd-i kabul
Rahmeten li’l alemin’sin ya Rasul
El-meded ey ma’den-i Nur-i Huda

Eyledim bi-hadd cürüm ile cerim
Oldum eşhas-ı heva ile nedim
Eyle isyanım şefaat ya Kerim
El-meded ey ma’den-i Nur-i Huda

Ey kerem-kan-ı Resül-i Kibriya
Kemterindir bu Selimi pur-hata
Dergehinden iltica eyler ata
El-meded ey ma’den-i Nur-i Huda

 

Şefaat Ya Kerim (Yavuz Sultan Selim Han) – Grup Hanedan

Güfte (Naat): Yavuz Sultan Selim Han
Seslendiren: Grup Hanedan

Bir Yorum Yaz