Şiir

Mah-ı Tabanım – Uğur Işılak

Mah-ı Tabanım – Uğur Işılak

Ey misk-i amberim!
Bağrım, habibim, mah-ı tabanım.
Sırdaşım, mahremim, canım,
Güzeller üstü sultanım.

Hayatım, mahsulüm, ömrüm,
Kevser şarabım, cennetim.
Baharım, sevincim, gülüm, günüm.
Ey benim handanım.

Çınarım, seyr-i seyranım,
Gülistan ile bostanım,
İnci mercanım, sohbetim,
Sözüm, sabahım, akşamım.

Eğlencem, neşem, meclisim,
Çerahım, mumum, güneşim,
Turuncum, narım, narencim
Benim şem-i şemistanım.

Akıllım, uslum, efendim,
Gizlim, açığım, öğüdüm,
Hünkarım, hüsrevim, mirim,
Cihan iklimine canım.

Nöbet şekerim, hazinem,
alem içinde huzurum,
azizim, yusufum, varım
gönül mısırında hanım.

İstanbul’um, Karamanım,
Ey Devlet-i Osmaniyem.
Bedahşanım ve kıpçağım,
Bağdatım, hem Horasanım.

Saçı sırmam, kaşı yayım,
Gür fitne baygın bakışlım
Ölürsem kanım boynuna
Medet hey na-selman.

Kapında meddahım
Çünkü seni metheylerim daim.
Gönlüm gamlı, gözüm nemli,
Muhibbi’yim… Aşktır şanım.


Şiirin Osmanlıca orijinal şekli:

Celîs-i halvetim varım habîbim mâh-ı tâbânım
Enîsim mahremim varım güzeller şâhı sultânım

Hayâtım hâsılım ömrüm şarâb-ı Kevser’im Adn’im
Bahârım behcetim rûzum, nigârım verd-i handânım

Neşâtım işretim bezmim çerâğım neyyirim şem’im
Turunc ü nâr ü nârencim benim şem’-i şebistânım

Nebâtım sükkerim gencim cihân içinde bî-rencim
Azîzim Yûsuf’um varım gönül Mısr’ındaki hânım

Stanbul’um Karaman’ım diyâr-ı milket-i Rûm’um
Bedahşân’ım ve Kıpçak’ım ve bağdâ’ım Horasân’ım

Saçı varım kaşı yâyım gözü pür-fitne bîmârım
Ölürsem boynuna kanım meded hey nâ-Müslümân’ım

Kapında çünki meddâhım seni medh iderim dâim
Yürek pür-gam gözüm pür-nem Muhibb’îyem ve hoş hâlim

 

Mah-ı Tabanım – Uğur Işılak

Güfte: Muhibbî (Kanuni Sultan Süleyman Han)
Beste/Derleme: Uğur Işılak

Uğur Işılak’ın “Makam-ı Sultan” Albümünden…
Ünlü sanatçı Uğur Işılak, “Makam-ı Sultan” adlı yeni albümünde Osmanlı Padişahlarının şiirlerine yer verdi. Kimini şiir olarak, kimini de kendine has tarzı ile halk müziği olarak değerlendirdi. Mah-ı Tabanım‘da Kanuni Sultan Süleyman Han‘ın eşi Hürrem Sultan‘a ithafen yazmış olduğu şiirlerden biri.

Bir Yorum Yaz