Hikmetli Sözler

Ahmed bin Hadraveyh Hazretlerinden Hikmetli Sözler


Ahmed bin Hadraveyh Hazretlerinden Hikmetli Sözler

İnsanların Allah Teâlâ’ya en yakın olanı, güzel huylara en çok sahip olanıdır.

Ahmed b. Hadraveyh (rah.)


Ahmed bin Hadraveyh Hazretlerinden Hikmetli Sözler

Hikmetli Sözler
Ahmed bin Hadraveyh Hazretleri (rahmetullahi aleyh)

Bir Yorum Yaz