Hikmetli Sözler

Cüneyd-i Bağdâdî’den Hikmetli Sözler

Cüneyd-i Bağdâdî’den Hikmetli Sözler… Cüneyd bin Muhammed 207 (miladi 822)’de Nehâvend’de doğdu. Bağdâd’da büyüdü ve 298 (miladi 911)’de 91 yaşında orada vefât etti. Kabr-i şerîfi, hocası ve dayısı Sırrî-yi Sekatî’nin kabri yanındadır.

Süfyân-ı Sevrî’nin (k.s) derslerinde yetişti. Tasavvufu, dayısı Sırrî-yi Sekâtî’den (k.s) öğrendi. Asrının, kutbu idi. Binlerce velî yetiştirdi. Otuz defa yaya olarak hacca gitti.

Hz. Cüneyd-i Bağdâdî Hazretlerinden (k.s) Hikmetli Sözler…

Sabır, yüzü ekşitmeden, acıyı yudum yudum içine sindirmektir.

Bütün dünya bir adamın elinde toplansa bunun ona zararı dokunmaz, yeter ki kalbinde hırs olmasın.

Allah ile aranda dünyadan başka perde yok. Yırtıp at onu.

Herkesin üzerine basıp gittiği yer gibi tahammüllü ol. Bulut gibi herkesi gölgelendirir. Yağmur gibi sevdiğin sevmediğin herkese fayda ver.

İhlâs, Allah Teâlâ ile kul arasında bir sırdır. Onu melek bilemez ki yazsın, şeytan bilemez ki bozsun, nefis farkedemez ki saptırsın.

İnsanları Allah Teâlâ’nın sevgisine kavuşturacak yol, yalnız Hz. Muhammed’in (s.a.v) yoludur. Bundan başka olan dinler, inançlar, rüyalar… çıkmaz sokaktır.

Bela ve musibet, ariflerin kandili, gafillerin de helâkıdır.

Gerçek doğruluk, yalandan başka hiçbir şeyin seni kurtaramayacağı hususta dahi doğru söylemendir.

Müridlere Allah dostlarının menkıbelerini okumaya tavsiye ederim. Çünkü müridlerin kalpleri o menkıbelerle muhabbet ve takvaya ulaşır.

Muhabbet sevenin sıfatlarının gidip yerine sevgilinin sıfatlarının gelmesidir.


Cüneyd-i Bağdâdî’den Hikmetli Sözler

Hikmetli Sözler
Cüneyd-i Bağdâdî (k.s)

Bir Yorum Yaz