Hikmetli Sözler

İmâm-ı Rabbânî Hazretlerinden Hikmetli Sözler

İmâm-ı Rabbânî Hazretlerinden Hikmetli Sözler
İmâm-ı Rabbânî Hazretlerinden Hikmetli Sözler

Kalp temizliği, Kur’an ve sünnete uymak, bid’atlardan kaçmak ve nefsin kötü arzularından sakınmakla olur.


İmâm-ı Rabbânî Hazretlerinden Hikmetli Sözler

Hakikati şeriatın dışında arayan sufi, hayalin peşinde koşmaktadır.


İmâm-ı Rabbânî Hazretlerinden Hikmetli Sözler

Ölmek felaket değildir, öldükten sonra başa gelecekleri bilmemek felakettir.

İmâm-ı Rabbânî (k.s)


İmâm-ı Rabbânî Hazretlerinden Hikmetli Sözler

Hikmetli Sözler
İmâm-ı Rabbânî Hazretleri (k.s)

Bir Yorum Yaz