Hikmetli Sözler

Mevlâna Hâlid-i Bağdâdî’den Hikmetli Sözler

Mevlâna Hâlid-i Bağdâdî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri… Evliyanın büyüklerinden Mevlâna Hâlid-i Bağdâdî’den Hikmetli Sözler:

Nefs-i emmâreden kurtulmanın alemeti, insanların övmesini de ayıplamasını da önemsememektir.

İnsanların rağbetine sevinip, aramamalarına, etrafınızda dolaşmamalarına üzülmek, basitlik, büyük akılsızlık ve anlayışsızlıktır.


Mevlâna Hâlid-i Bağdâdî'den Hikmetli Sözler

Elinden geldiği kadar kötü arkadaştan kaç. Kötü arkadaş, zehirli yılandan zararlıdır. Yılan zehri insanı candan eder, ama kötü arkadaş imandan eder.


Mevlâna Hâlid-i Bağdâdî Hazretlerinin (k.s) Nasihatleri

Kesinlikle yalan söyleme. Hiç kimseyi küçük görme. Nefsinin kimseden üstün olduğunu düşünme.

Kalbî ve bedenî ibadetleri yerine getirmek için tüm gayretini sarfet. Bununla birlikte nefsine, Hiçbir zaman Allah katında makbul olacak bir hayır işleyemedim düşüncesini kabul ettir.

Bil ki ibadetin ruhu niyettir. Güzel niyet ise ancak ihlâs ile mümkün olur. Senden daha büyük olan âriflere ihlâs gerekirse sana nasıl gerekmesin?

Bizim yolumuzun yolcusu, zahiren halk ile olup bâtınen Hak ile bulunandır.


Mevlâna Hâlid-i Bağdâdî’den Hikmetli Sözler

Hikmetli Sözler
Mevlâna Hâlid-i Bağdâdî (k.s)

Bir Yorum Yaz