Hikmetli Sözler

Fahreddin er-Râzî Hazretlerinden Hikmetli Sözler

Fahreddin er-Râzî Hazretlerinden Hikmetli Sözler
Fahreddin er-Râzî Hazretlerinden Hikmetli Sözler

Sadaka, müminleri günah ve mâsiyet pisliğinden temizler.

— Fahreddin er-Râzî (rah.)


Fahreddin er-Râzî Hazretlerinden Hikmetli Sözler

Hikmetli Sözler
Fahreddin er-Râzî (rahmetullahi aleyh)

Bir Yorum Yaz