Şiir

Elveda Ey Şehri Ramazan – Eşrefoğlu Rûmî

Elveda Ey Şehri Ramazan – Eşrefoğlu Rûmî

Elveda ey mâh-ı tâban elvedâ
Elvedâ ey mihr-i Yezdan elveda
Elveda eyâ âfitâb-ı şer’-i din
Elveda ey mâh-ı tâban elvedâ

Gündüzün bayram idi sâimlere
Her geçen bir kadr idi kaimlere
Nûrdan bir tâc idi âlemlere
Elveda ey mâh-ı tâban elvedâ

Leylet’ül-kadr ü berât idin bize
Her dahi savm u salât idin bize
Nâr-ı dûzahtan necât idin bize
Elveda ey mâh-ı tâban elvedâ

Yılda bir kez şehri seyran eyledin
Köndözün bu halka mihman eyledin
Sonra tâvus gibi cevalan eyledin
Elveda ey mâh-ı tâban elvedâ

Hazret’e bizden şikâyet eyleme
Ayıbımız çoktur hakaret eyleme
Eşrefoğlu’na melâmet eyleme
Elveda ey mâh-ı tâban elvedâ

 
Eşrefoğlu Rumi


Elveda Ey Şehri Ramazan – Eşrefoğlu Rûmî

Elveda Ey Şehri Ramazan
Eşrefoğlu Rûmî

Bir Yorum Yaz